کیف انگلیسی _قسمت۵

۰ بازدید

۵۶دقیقه سال تولید :۱۳۷۸ ساخت کشور: ایران

تاریخی

داستان سریال کیف انگلیسی به وقایع سیاسی دهه ۱۳۲۰ ایران می‌پردازد؛ در این دوره پایان سلطنت رضا خان، جانشینی محمدرضا پهلوی، ظهور جریان‌های سیاسی سه‌گانه ملی،مذهبی ،مارکسیستی، نفوذ تدریجی امریکا در کشور، غائله آذربایجان و ... به وقوع پیوست.داستان سریال درباره فردی سیاست مدار و تحصیل کرده به نام منصور ادیبان است که در انتخابات مجلس شرکت میکند و در دوره اول شکست میخورد،اما در دوره بعدی با حمایت مستانه(لیلا حاتمی)از طبقه رجال پیروز میشود و به مجلس راه پیدا میکند و این اتفاق باعث می شود تا منصور تغییرات زیادی در زندگی خصوصی و تفکرات قبلی اش بدهد...

مشابه
دیدگاه کاربران