معمای شاه_ قسمت۳۴

۰ بازدید

۴۶دقیقه سال تولید :۱۳۹۴ ساخت کشور: ایران

تاریخی

مجموعه معمای شاه ، به بررسی تاریخ معاصر می پردازد و داستان آن در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است که از طریق نمایش زندگی خانواده وزیری به تصویر کشیده می شود. این مجموعه به وقایع مهم تاریخی همچون کشتار ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد،یورش به منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ی ضد خرابکاری و غیره می پردازد. همچنین شخصیت هایی مانند آیت الله کاشانی، شهید نواب صفوی و چندین شخصیت مهم تاریخی دیگر نیز در این مجموعه به تصویر کشیده شده اند.

مشابه
دیدگاه کاربران