امام علی (ع) - قسمت ۵

۰ بازدید

۵۹دقیقه سال تولید :۱۳۷۰ ساخت کشور: ایران

تاریخی مذهبی

روایت منش و روش حکومت داری حضرت علی (ع) که به شرح وقایع پیش آمده در اواخر زندگانی خلیفه سوم ، انتخاب ایشان توسط مردم ، هجرت از مدینه به سمت کوفه ، بیان شکل گیری و شورش جمل ، جنگ صفین ، قرآن سر نیزه کردن یاران معاویه و ماجرای حکمیت ، پیدایش خوارج ، جنگ نهروان و سیره حضرت تا به شهادت ایشان می پردازد. این مجموعه سعی در نشان دادن دوران کوتاه برقراری دولت اسلامی توسط امام معصوم و عدل علوی را دارد.

مشابه
دیدگاه کاربران