سرایدار

۰ بازدید

۹۵دقیقه سال تولید :۱۳۸۹ ساخت کشور: ایران

ملودارم

«بهرام» پسر جوانی است که به عنوان سرایدار به آپارتمانی می رود اما رفتار و سبک زندگی او با همه سرایدارها متفاوت است. او خطاطی می کند و شعر می خواند. «محمد» یکی از ساکنان آپارتمان، که مدتی است حال روحی خوبی ندارد، با بهرام گرم می گیرد و از هم صحبتی با او لذت می برد. اما بهرام رازی دارد که پدر محمد آن را کشف می کند.

مشابه
دیدگاه کاربران