۰ بازدید

۷۷دقیقه سال تولید :۱۳۸۹ ساخت کشور: ایران

اجتماعی

«حاج عباس» که بعد از یک مریضی سخت، شفا گرفته، از اینکه کار مفیدی انجام نداده عذاب وجدان دارد. او که وضع مالی خوبی دارد هر سال برای امام حسین خرجی می دهد و شفای خود را از دعای مردم می داند. از طرفی پدر «نرگس»، تنها کسی که او در این دنیا دارد، بیمار شده و برای جراحی مهمی ۱۰ میلیون تومان پول می خواهد او که اعتقادی به دعا کردن ندارد، از سلامتی پدرش ناامید شده در حالی که اتفاق خوبی پیش روی اوست.

مشابه
دیدگاه کاربران