سفر بخیر

۰ بازدید

۸۴دقیقه سال تولید :۱۳۷۳ ساخت کشور: ایران

اجتماعی

«اکبر» قناد است و از دردسر دوری می کند و به همین خاطر اصلا به ازدواج و بچه دار شدن فکر هم نمی کند. تا اینکه «اصغر» برادر کوچکتر او که در اصفهان زن و زندگی دارد، از او می خواهد که به اصفهان برود تا برای او زن بگیرند. اما این سفر آنقدر پرماجرا می شود که اکبر را حسابی درگیر می کند.

مشابه
دیدگاه کاربران