روی خط مرگ

۰ بازدید

۸۳دقیقه سال تولید :۱۳۷۵ ساخت کشور: ایران

حادثه ای مهیج

زوجی جوان، برای عکاسی از بناهای تاریخی راهی اصفهان می شوند؛ غافل از اینکه سفری پرمخاطره در پیش دارند. قاچاقچیان درست در محلی که آن ها مشغول عکاسی هستند، مشغول معامله عتیقه هستند و از طرفی پلیس که آن ها را با قاچاقچیان همراه می بیند، مشکوک می شود و اقدام به بازداشت این زوج می کند.

مشابه
دیدگاه کاربران