پسر آدم، دختر حوا

۰ بازدید

۱۱۷دقیقه سال تولید :۱۳۸۷ ساخت کشور: ایران

اجتماعی کمدی

«مینا بزرگمهر» و «فرهود زندی»، هر دو برای اجاره یک واحد تجاری می آیند و هر دو آن را می پسندند. آن ها که هیچ کدام پول کافی برای اجاره این واحد را ندارند، واحد را شریکی اجاره می کنند؛ غافل از اینکه آن ها دو وکیل تازه کارند که دوران صلحشان خیلی کوتاه خواهد بود.

مشابه
دیدگاه کاربران