بعدازظهر سگی سگی

۰ بازدید

۱۰۶دقیقه سال تولید :۱۳۸۸ ساخت کشور: ایران

اجتماعی کمدی

«فرشید» فارغ التحصیل رشته مکانیک است. او طرح های مختلفی برا شرکت های خودرو سازی زده است، ولی هیچ کس او را جدی نمی گیرد. او برای اثبات خود و اینکه مسئولان به حرفش گوش دهند بازی خطرناکی را شروع می کند که نتیجه ی تلاش او به گروگانگیری ختم می شود.

مشابه
دیدگاه کاربران