راه دوم

۰ بازدید

۹۳دقیقه سال تولید :۱۳۶۳ ساخت کشور: ایران

خانوادگی ملودارم

زندگی کسالت بار، «سعید» را از زندگی مشترک با «پروانه» دلزده کرده. او که یک طرفه تصمیم به جدایی گرفته، همسرش را طلاق می دهد. اما بعد از جاری شدن صیغه طلاق، با اصرار پروانه دوباره رجوع می کند و فرصت دوباره ای به زندگی مشترکشان می دهد. آن ها برای تغییر ذائقه، راهی سفر می شوند اما سفری که گویی بازگشتی ندارد.

مشابه
دیدگاه کاربران