هدف سخت

۰ بازدید

۸۶دقیقه سال تولید :۱۳۷۷ ساخت کشور: ایران

اجتماعی

گروهی از رزمندگان، برای پاکسازی منطقه ای از مین، راهی جزیره مجنون می شوند در حالی که سربازی عراقی، آن ها را با دوربین زیر نظر دارد. همین که گروه وارد معبر می شود، عراقی ها به آن ها حمله می کنند و درگیری سخت و نابرابری بین آن ها و گروه ایرانی پیش می آید؛ نبردی که جان رزمندگان را یکی یکی می گیرد.

مشابه
دیدگاه کاربران