از صمیم قلب

۰ بازدید

۸۷دقیقه سال تولید :۱۳۷۹ ساخت کشور: ایران

حادثه ای معمایی خانوادگی

«مهرداد » با دختر دلخواه خود «ثریا» که خبرنگار است ازدواج می کند. از خبرگزاری به ثریا ماموریت داده می شود تا برای پوشش خبری به بوسنی هرزگوین برود. ثریا علی رغم مخالفت مهرداد به ماموریت می رود. بعد از مدتی خبر کشته شدن ثریا را به خانواده اش می دهند. «دنیا» دختر همسایه مهرداد که از کودکی با او بزرگ شده برای کمک و دلداری به مهرداد نزدیک می شود و در نهایت با هم ازدواج می کنند. غافل از اینکه خبر مرگ ثریا اشتباه بوده است.

مشابه
دیدگاه کاربران