۰ بازدید

۸۳دقیقه سال تولید :۱۳۷۱ ساخت کشور: ایران

جنایی

«بصیر» که همراه عمویش «عزت»، قاچاق مواد مخدر انجام می دهد، دوست دارد هر چه زودتر این کار را کنار بگذارد اما برای آخرین بار و به خاطر پول، باید محموله ای بزرگ را معامله کند. اما پلیس این محموله را شناسایی کرده و می خواهد جلوی آنها را بگیرد که در پی آن درگیری بزرگی رخ می دهد.

مشابه
دیدگاه کاربران