۰ بازدید

۹۳دقیقه سال تولید :۱۳۷۹ ساخت کشور: ایران

اجتماعی خانوادگی ملودارم

بعد از چهار سال حبس، «پیمان» آزاد شده و تصمیم دارد زندگی تازه ای را شروع کند اما همین که با خانه تماس می گیرد، متوجه می شود همسر و دخترش دیگر آنجا زندگی نمی کنند. او بهت زده سراغ «زیبا»، دختر عمویش می رود و در کمال ناباوری متوجه می شود «مونس»، همسرش ازدواج کرده.

مشابه
دیدگاه کاربران