۰ بازدید

۸۸دقیقه سال تولید :۱۳۸۹ ساخت کشور: ایران

ملودارم

«هاشم»، که در محله جیگرکی دارد،‌ مرد لوطی مسلکی است و هوای هم محله ای های را دارد؛ منتها به سبک خودش. هر جا دعوایی باشد، هاشم هم وارد می شود و قضیه را تمام می کند. اما با وجود این هاشم با گروه دوستانی که دارد، کارهای خلاف انجام می دهد و گاهی مست به خانه می آید. تا اینکه کابوسی او را متحول می کند.

مشابه
دیدگاه کاربران