جا مانده ام-به سوی خیمه ها

۰ بازدید

۳۵دقیقه سال تولید :۱۳۹۷ ساخت کشور: ایران

مستند
شرح پیاده روی اربعین ،به سوی خیمه ها ، راویان : حبیب باقر زاده،مسعود فروتن

مشابه

دیدگاه کاربران