نقطه کور

۰ بازدید

۷۶دقیقه سال تولید :۱۳۹۴ ساخت کشور: ایران

خانوادگی ملودارم

«خسرو» تکنیسین جوشکاری زیر آب است، او به خاطر شغلش دور از خانه به سر می برد. او دچار تصوراتی است که آزارش می دهد و این در حالی است که با بازگشت به خانه، افکارش به حقیقت می پیوندد.

مشابه
دیدگاه کاربران